S569 Syes, Saco smoking solapas angostas, Talles grandes

S569 Syes, Saco smoking solapas angostas, Talles grandes